Monday, 12 March 2018

Gronddispuut 'n fase in die SA-rewolusieIs die hoogs emosionele gronddispuut tot alle partye se bevrediging oplosbaar sonder inagneming van die algemeen historiese ontwikkelingskonteks van grondbesit ten einde daaruit te leer? In die totale afwesigheid van rasionaliteit beslis nie.

Europeërs van oorsprong is wel bekend met dié historiese ontwikkeling in Europese konteks met sy vroeëre feodale besittersklas-landheerstelsel enersyds, en nie-besittersklas belastingpligtige grondbewerkers andersyds. Hierdie samelewingsongelykheid sou tot opstand, die Franse Rewolusie in 1789, en die einde van die Franse monargie beteken.

Ook in Rusland sou 'n ongelyke klassestelsel in 1917 tot die kommunistiese Rooi Rewolusie lei waartydens die tsaar gedood, die werkersklas beheer oorgeneem, en grond uiteindelik genasionaliseer is   -   EFF-beleid   -   waardeur hongersnood en sterftes skerp toegeneem het. Vir hul bydrae tot die rewolusie het kleinboere grond ontvang, dog daarna uitgewis, en alle grond in kollektiefbewerkte staatsbeheerde plase omskep.

Demokratiese en ekonomiese ontwikkeling het mettertyd die regte van Europese indiwidue verbeter, ook wat grondbesit en eiendomsreg betref. Oor grond is steeds oorloë gevoer, 'n belangrike oorsaak van WO2. Na WO1 het die Vredesverdrag van Versailles, as strafmaatreël, die Duitsers van grond ontneem.

Vanweë 'n, historiesgewys, nog onlangse nomadiese bestaan, gemeenskaplik-kommunale grondbesit binne 'n outoritêre stamhoofstelsel (soos koning Goodwill Zwelithini vandag), het Afrika nog nie sy kinderskoene ontwikkelings-  en ervaringsgewyse ontgroei tot op dieselfde grondbesitvlak as Europa nie.

In die oorgangsfase van rewolusionêre grondeienaarsverwisseling maak rewolusionêres ook aanspraak op die onvoorwaardelike opeising van die beste van twee wêrelde   -   Afrika (kultureel) en Europa (materieel).

Met die ANC se lank reeds aangekondigde nasionale demokratiese rewolusie word die nasionale emosievlak doeldienlik deur die gronddispuut verhoog, aangestook deur die rasgedrewe en  
-raspolariserende uitsprake van Julius Malema   -   na wie se terugkeer tot die verswakte ANC  pres. Ramaphosa hard vry   -   onderwyl 'n passief duimerollende MRK goedkeurend toekyk totdat die SA demokratiese grondwet uiteindelik vernietig is en die ekstremistiese rewolusionêres hul diktatoriale eenpartystaat kan vestig.