Monday, 14 May 2018

'n Vraag voortvloeiende uit die retoriese vraag
Ons ken die antwoord op Danie Botha (14.05) se retoriese vraag oor wie "our people" vir pres. Ramaphosa is maar al te goed ten spyte van sy geswore onderneming as staatshoof om "the Republic and all of its people" se dienende staatshoof te wees.

Waaruit blyk ons antwoord beter as uit wyle dr. Mario Oriani-Ambrosini   -   gewese IVP-parlementslid en raadgewer van dr. Gatsha Buthelezi   -   se memoirs: "The Prince and I : A South African Institutional Odyssey" waarin hy verwys na 'n opmerking deur Cyril Ramaphosa (voor sy ampsaanvaarding as staatspresident) by geleentheid teenoor hom gemaak, naamlik: "Ramaphosa told me of the ANC's 25-year strategy to deal with the whites : it would be like boiling a frog alive... not noticing the slow temperature increase...the black majority would pass laws transferring wealth, land, and economic power from white to black slowly...until the whites lost all they had gained in South Africa...without taking too much from them at any given time to cause them to rebel or fight."

Beteken dit nie ampsverraad   -  in terme van die grondwet   -   sou hy diĆ© opmerking tot praktyk maak nie, 'n vraag voortvloeiende uit Danie Botha se retoriese vraag?