Wednesday, 1 April 2020

Behou krisisperspektief op ANC se NDR
Ons nasionale skip bevind sigself in onstuimige vaarwater met vreesgevulde bemanning en passasiers aan boord op wie opeenvolgende krisisgolwe aanrol waarvan die Covid-19 pandemie die jongste is.

In navolging van die wêreldgemeenskap vaardig die skeepskaptein voorkomende maatreëls uit ter beskerming van alle opvarendes. Hiervoor verdien die kaptein welverdiende krediet en steun.

Die Covid-19-krisis vestig vele se aandag op die onmiddellike gevaar sodat weinig dink aan waarheen dié skip werklik op koers is. Vanweë sodanige kortsigtigheid verloor ons maklik ons toekomsperspektief betreffende die verdere ideologies verwante krisisse wat op ons wag.

In haar artikel: "The NDR nature of the 'new dawn' " vestig dr. Anthea Jeffery (Head of Policy Research at the IRR) juis die aandag op dit waarheen ons nasionale skip onderweg is, naamlik 'n ideologiese transformasieroete na algehele magsverkryging, die ANC/SAKP se krisiswekkende NDR-doelstelling.

Jeffery sê: "...it is the NDR that poses by far the greatest threat (and) the future into which president Ramaphosa is in fact propelling the country poses an enormous threat to political and economic freedom in South Africa".

Dit is belangrik dat ons in hierdie tyd nie ons perspektief op die toekoms, na Covid-19, sal verloor nie.Die NDR gaan nie saam met Covid-19 verdwyn nie. Die ANC/SAKP sit die roete na 'n sosialisties-kommunistiese samelewing onveranderd voort. Daarvan bly die skeepskaptein die gesagvoerende stuurman, sy verdienstelike hantering van Covid-19 ten spyt.